Numer wyrobu Nazwa Liczba żył x przekrój żył mm2 Średnica zewnętrzna (około) mm Indeks miedziowy kg/km Masa kabla (około) kg/km
0893 001 H05VVH6-F 4x4G1,0 7,9x25,9 153.6 410
0893 002 H05VVH6-F 3x4G1,0 8,0x20,1 115 315
0893 003 H05VVH6-F 18G1,0 4,2x48,0 173 415