Niniejsza strona służy do wyszukiwania Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP), Krajowych Deklaracji Właściwości Użytkowych (KDWU) oraz etykiet CPR dla wyprodukowanych przez Technokabel S.A. kabli i przewodów. Prosimy o wprowadzenie numeru wyrobu (Indeks LN z etykiety ze spacjami po 4 i 7 cyfrze tj. 0533 002 23 ) lub numeru Deklaracji (DoP) celem pobrania odpowiedniego dokumentu. Numer wyrobu znajduje się w karcie katalogowej. Indeks LN znajduje się na etykiecie dołączonej do każdego wyrobu, natomiast numer DoP znajduje się na wygenerowanej etykiecie CPR.

Wyszukiwanie etykiety CPR dla wyrobu


Wprowadź pełny numer wyrobu. Przykład: 1638 015 23


Wyszukiwanie DOP lub KDWU


Wprowadź pełny numer DoP. Przykład: DoP-17-00003-01


Wyszukiwanie DOP i KDWU po numerze wyrobu


Wprowadź 8 znaków numeru wyrobu podanego w karcie katalogowej. Przykład: 1638 015